SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1967  
SEX säk4s, sbst.2, n.; best. (mera tillf.) -et.
Etymologi
[liksom t. sex av eng. sex, kön, sex o. d. (se SEX, sbst.1)]
(ngt vard.)
1) kön (se KÖN, sbst. 4); knappast br. utom ss. förled i ssg (se SEX-VALL 1).
2) sexualvanor, sexualliv; det sexuella (se SEXUELL 2 a). VeckoJ 1946, nr 10, s. 29. Det europeiska beteendemönstret när det gäller sex. SDS 1955, nr 318, s. 14. Sex är lika litet syndigt som matlust, så länge det inte går till omåttlighet. LD 1957, nr 249, s. 11. Vad jag skrivit om sex är åtminstone inte svårförståeligt. Hedberg SnällBarn 322 (1958). Jag tycker verkligen att sex överbetonas i vår tid. Lundagård 1963, s. 150.
3) (mera tillf.) sexuell dragningskraft l. utstrålning, sex appeal (se anm. nedan), ”det”. Hon öppnade munnen en smula och fick ett vädjande uttryck — såg han inte att hon hade sex. Blomberg FlodStig. 62 (1933). Gaby (var) verkligt tilldragande och ingen kunde misstaga sig på hennes utstrålning av sex. Siwertz Tråd. 53 (1957). Anm. till 3. I denna bet. användes ofta det rent engelska uttr. sex appeal (äv. skrivet sex-appeal, sexappeal). Posse BrokFrih. 45 (1932). SkånD(B) 1957, nr 298, s. 6. Till detta uttr. har äv. bildats avledn. sexappealig, adj. (äv. skrivet sex appealig l. sex-appealig), med bet.: som utmärkes av sex appeal. VeckoJ 1942, nr 1, s. 31.
Ssgr (i allm. till 2; ngt vard.): SEX-ATLET. sexualatlet. Lundagård 1963, s. 150.
(3) -BOMB. [jfr t. sexbombe] (starkt vard.) om flicka l. ung kvinna som på grund av utpräglad (o. utstuderad) sexuell dragningskraft väcker stor uppmärksamhet; särsk. om (nylanserad l. nyupptäckt) artist. Hollywoods nya ”sexbomb” Jayne Mansfield. SDS 1957, nr 282, s. 20.
-DRIFT. (mera tillf.) sexualdrift. Lundagård 1963, s. 150.
(3) -DROTTNING. om skådespelerska ansedd ss. den sexigaste inom filmvärlden. Sexdrottningen Marilyn Monroe. LänstidnSthmLSödertäljeT 1958, s. 6.
-FÖRBRYTARE. sexualförbrytare. GHT 1953, nr 54, s. 4.
(2 (o. 3)) -KULT. jfr kult, sbst.2 slutet. DN(A) 1965, nr 108, s. 15.
-MORD. sexualmord. AB 1957, nr 292, s. 6.
-NIDING. sexualniding. DN(B) 1956, nr 222, s. 1.
-ORGIE. sexualorgie. AB 1959, nr 85, s. 14.
-PARTNER. (mera tillf.) sexualpartner. Lundagård 1963, s. 151.
-SCEN. (mera tillf.) intim l. vågad kärleksscen. SvD(A) 1961, nr 32, s. 16.
-SPEKULATION. spekulation (inom film- l. underhållningsbranschen o. d.) i människors intresse för det sexuella. SvD(A) 1961, nr 32, s. 16.
-TIDNING. tidning med genomgående sexuellt innehåll l. med talrika sexuella inslag, pornografisk tidning. SvD(A) 1960, nr 174, s. 4.
-UPPLYSNING~020. (mera tillf.) sexualupplysning. Lundagård 1963, s. 151.
-VALL. bildl.
1) (mindre br.) till 1; ss. beteckning för normer l. fördomar som utestänger ettdera könet från visst yrke l. dyl.; särsk. i uttr. bryta sexvallen. SvD(A) 1965, nr 221, s. 10.
2) till 2; ss. beteckning för normer l. fördomar på det sexuella området; särsk. i uttr. bryta l. spränga sexvallen. 1963 var det år Ingmar Bergman sprängde sexvallen genom att framställa samlag och onani på vita duken. SvD(A) 1963, nr 352, s. 12.
Avledn. (ngt vard.): SEXA, v.1 (mera tillf.) till 3: uppträda sexigt. (Jayne) Mansfield på Kastrup sexade och bytte blöja. DN(A) 1960, nr 305, s. 15 (rubrik).
SEXIG, adj.
1) till 2.
a) om sak: som innehåller l. ”bjuder på” sex; (starkt) sexuellt betonad. Den raffigt sexiga romanen. Obs 1948, nr 5, s. 48. Är vi (prostituerade i Paris) sämre än Francoise Sagan, som skriver sexiga kärlekshistorier? LD 1957, nr 248, s. 7.
b) (mera tillf.) om person: intresserad av det sexuella. Hur pass sexig en så pass liten grabb som Jack är har hon inte kunnat lista ut. Hedberg Stork. 197 (1957).
2) till 3: som har sexuell dragningskraft (i rikt mått); särsk. om kvinna (i sht aktris o. d.); äv. i utvidgad anv., om sak: som präglas av l. ger ngn l. framhäver ngns sexuella dragningskraft; äv. ss. adv., särsk.: på ett sexuellt tilldragande l. eggande sätt. Balettflickor kan vara söta och sexiga och revyprimadonnor eggande vackra. Idun 1943, nr 41, s. 10. Därs. 1947, nr 28, s. 9 (ss. adv.). Edlund Chandler Syst. 81 (1950; om röst). LD 1958, nr 231, s. 13 (om kläder).
Avledn. (till sexig 1, 2): sexighet. (ngt vard.) egenskapen l. förhållandet att vara sexig; (stark) betoning av det sexuella; (stark) sexuell anstrykning. Sexighetens diktatur. Idun 1949, nr 16, s. 12 (rubrik). Men jag är arg i dag. Sexigheten i alla annonser är ju någonting som på senare tid har fått påskrivet från flera håll. Därs. 1952, nr 13, s. 53.
Spoiler title
Spoiler content