SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1967  
SHOW ʃå4 l. med mer l. mindre genuint engelskt uttal, r. (SvFrisörT 1923, juni s. 9, osv.), äv. (föga br.) n. (SvFrisörT 1923, juni s. 9, Skådebanan 1934, nr 2, s. v); best. -en ʃå4n l. ʃå4en osv. resp. -et; pl. -er32 l. 40 (SAOL 1950) l. -s (Premiärrond. 1939, nr 1, s. 5, osv.)
Etymologi
[av eng. show, utställning, (upp)visning, show, vbalsbst. till show, v., visa, av feng. scēawian, skåda (se SCHAU-)]
revy l. kabaré l. teaterstycke l. film l. cirkusföreställning o. d. som gm prakt o. glans (lysande dräkter, flotta uppträdanden med insats av många skådespelare l. medverkande o. d.) avses utgöra en fest för ögat; utstyrselstycke; äv. i utvidgad anv., om framträdande inför publik (t. ex. i television) i avsikt att roa l. underhålla, underhållning(sprogram); förr äv.: demonstration (se d. o. 2 slutet) l. förevisning (av nyheter inom en bransch l. dyl.). SvFrisörT 1923, juni s. 9 (om demonstration av nyheter). Som show, d. v. s. med hänsyn till de rena utstyrselscenerna med musik och dans, är filmen (Golddiggers) .. bland det vackraste och skickligaste i genren man sett. Skådebanan 1934, nr 2, s. V. Den engelska operett eller show, Mr. Cinders, som teatern nu efter många år åter tagit upp är verkligen en uppiggande underhållning, en naiv och älsklig bagatell. GHT 1946, nr 64, s. 10. RöstRadioTV 1960, nr 5, s. 29 (i television).
Ssgr: SHOW-BAND. [jfr eng. show band] showorkester. Orkesterjourn. 1935, nr 11, s. 12.
-MAN. [jfr eng. showman] man som leder l. medverkar i en show l. shower. SvD(A) 1935, nr 175, s. 11.
-ORKESTER. orkester som spelar i en show l. shower. Orkesterjourn. 1934, nr 6, s. 2.
Avledn. (mera tillf.): SHOWA, v. uppträda i en show l. shower. RöstRadioTV 1957, nr 17, s. 12.
SHOWARE, m. showman. Expressen 1964, nr 240, s. 16.
SHOWIG, adj. [jfr eng. showy] som utgör l. liknar (ngt som förekommer i) en show l. shower. (Sångkvartettens) spexiga och showiga stil. Estrad 1954, nr 12, s. 7. En showig cirkusfilm. GbgP 1955, nr 58, s. 10.
Spoiler title
Spoiler content