SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1967  
SIKEL si3kel2, sbst.2, r. l. m.; best. -n; pl. siklar; äv. SIKLA si3kla2, r. l. f.; best. -an; pl. -or.
Ordformer
(segel 1796. sekel 1712. sickel 17581899. sikel 1712 osv. sikla c. 1716 (i uppräkning, möjl. till SECKLA), 1941)
Etymologi
[fsv. sikil, sv. dial. sikkel, sigel, segel; jfr fd. sigel, segel (d. segl), fsax. sikkila (mlt. sekele, lt. sekel), mnl. sekele, sickele (holl. sikkel), fht. sihhila (mht. o. t. sichel), feng. sicol, sicel (eng. sickle); av lat. secula, till secare, skära (se SEKANT)]
vid skörd av säd o. d. använt skärredskap bestående av ett med (trä)skaft försett, halvmånformigt böjt järn- l. stålblad, skära; utom ss. förled i ssgr numera företrädesvis om ä. förh. i vissa trakter. Spegel 402 (1712). Säden skäres i skogstracterna, .. med en vanlig sädesskära, som här kallas Segel. Osbeck Lah. 27 (1796). Sädes-skörden gjordes alltid för hand med skära, hand-skära eller sickel. Hyltén-Cavallius Vär. 2: 114 (1868). Träplogen torde ha helt dött ut (i Ryssland) .., men siklan kan man .. ännu se i skördemannens hand. GHT 1941, nr 260, s. 3.
Ssgr: SIKEL-FLY. entomol. fjärilen Laspeyria flexula Schiff., vars teckning påminner om en skära. Nordström VFjär. 2: 54 (1936).
-FORMAD. (i fackspr., numera föga br.) = -formig. Lilljeborg Däggdj. 205 (1871; om ben i mullvadens hand).
-FORMIG. [jfr t. sichelförmig] (i fackspr., numera föga br.) formad ss. en skära. Nilsson Fauna 1: 84 (1847; om ben i skelettet hos näbbmus). Sikelformigt böjda mandibler. Thomson Insect. 1 (1862).
-NÄBB. [jfr t. sichelschnabel; fåglarnas böjda näbb påminner om en skära] (†) i pl., om fågelsläktet Ibis Cuv. (ibisar); äv. om grupp bestående av nämnda släkte o. släktet Numenius Lin. (spovar). Nilsson Fauna II. 2: 1: 68 (1828; om ibisar o. spovar). Rebau NatH 1: 468 (1879; om släktet Ibis Cuv.).
-VINGE. [jfr t. sichelflügler; framvingarnas kant påminner hos de hithörande fjärilarna om en skära] entomol. fjäril tillhörande familjen Drepanidæ (särsk. släktet Drepana Schr.); i pl. äv. om familjen. 4Brehm 13: 79 (1930). BonnierLex. (1966; i pl., om familjen).
Spoiler title
Spoiler content