SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1970  
SKATTA skat3a2, r. l. f.; best. -an; pl. -or.
Etymologi
[utlöst ur ssgn NATT-SKATTA]
(numera föga br.) om (växt av) den stundom ss. undersläkte betraktade subsektionen Morella Dun. (omfattande bl. a. arterna Solanum nigrum Lin., S. alatum Mœnch o. S. luteum Mill.); äv. allmännare, om släktet Solanum Lin. NormFört. 15 (1894). Neuman o. Ahlfvengren Fl. 151 (1901; om släktet Solanum). LoW (1911).
Spoiler title
Spoiler content