SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1975  
SKÄR- ʃä3r~ l. ʃæ3r~.
Ordformer
(sker- (scheer-) 1536 (: skerdoch)1637 (: skerduck). skier- (schier-) 1645 (: Skierduk)1762 (: Skier-sits). skär- (siär-, skiär-) 1543 (: Skärdocker, pl.) osv.)
Etymologi
[fsv. skär- (i skärduker); liksom d. skær- (i skærdug, skärduk) ombildning av SKIR, sbst., med anslutning till SKÄR, adj.1; formen skier- representerar möjl. (delvis) uttal med långt i-ljud (jfr etymologisk parentes under SKIR, sbst.)]
i ssgr betecknande skir (se SKIR, sbst. 1) l. ngt bestående av skir.
Ssgr: SKÄR-DOK. (†) = -duk; jfr skir-dok, sbst.2 TullbSthm 1536, s. 132 a. Möller (1755).
-DUK. [fsv. skärduker] (numera i sht i skildring av ä. förh.) om fin, mer l. mindre genomskinlig (linne- l. bomulls)vävnad, i sht använd till serveringsförkläden l. halsdukar l. mössor l. näsdukar l. gardiner l. ss. silduk, skir, skirduk; äv. om stycke av sådan vävnad. 2SthmTb. 2: 40 (1549). (I Bara härad) brukas hwita klutar af skiärduk. Lönqvist Bara 20 (1775). SörmlH 13: 164 (1947).
Ssgr (numera i sht i skildring av ä. förh.): skärduks-band-klut. (†) av skärduk tillverkad klut (se d. o. 4) med prydnadsband. Svensson SkånFolkdr. 336 (cit. fr. 1757).
-gardin. gardin av skärduk. ÅgerupArk. Bouppt. 1761.
-kläde. (†) tygstycke l. dukliknande klädesplagg av skärduk; jfr kläde II 1 o. skirduks-kläde. BoupptVäxjö 1776.
-nål. (†) prydnadsnål att användas i halsdukar o. d. av skärduk. Grann som en skiärdukznål. Grubb 308 (1665).
-sikt. sikt (se sikt, sbst.2 1) med skärduk. OrdnLilleTull. 1638, 1: B 4 a.
-vattenkläde. (†) handduk av skärduk. Karlson EBraheHem 126 (i handl. fr. c. 1674).
-SITS. (†) om mönstrad papperstapet påminnande om skärduk; jfr sits, sbst.2 2. HusgKamRSthm 1762, s. 529.
-VÄVNAD. (†) = -duk. 1 st Handduk af Skärwäfnad. BoupptRasbo 1765.
Spoiler title
Spoiler content