SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1981  
SOLANACÉ sola1nase4 l. så- l. sω- l. -lan1-, l. sol1anase4 l. sωl1-, r.; best. -n, äv. -en; pl. -er. Anm. I pl. skrivs ordet vanl. utan accenttecken.
Etymologi
[jfr t. solanazeen, pl.; efter nylat. solanaceæ, pl., ytterst av lat. solanum (se SOLAN)]
bot. om individ av växtfamiljen Solanaceæ; i pl. äv. om familjen. Solanin (förekommer) i solanaceerna, till vilka vår potatis hör. UB 5: 239 (1874). Solanumbaser .. (dvs.) i Solanaceerna förekommande atropin, hyoscyamin, hyoscin och deras derivater. Wernstedt 309 (1935).
Spoiler title
Spoiler content