SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1982  
SONATA sona4ta l. sω- l. 032, r.; best. -an; pl. -or.
Etymologi
[liksom eng. sonata; av it. sonata (se SONAT)]
mus. om äldre form av instrumentalkomposition, i sht om barockens sonat. BonnierMusL (1946). I svenskt språkbruk har i senare tid för .. äldre typer av sonater (dvs. kyrko- o. kammarsonater) lanserats formen sonata. Tonkonst. 2: 932 (1957). BonnierLex. (1966).
Spoiler title
Spoiler content