SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1984  
SPILLKRÅKA spil3~krå2ka, äv. (numera bl. i vissa trakter, bygdemålsfärgat) SPILKRÅKA spi3l~ l. SPELKRÅKA spe3l~, f. l. r.; best. -an; pl. -or.
Ordformer
(spel- 1731 osv. spele- 1881. spil- c. 1700 osv. spill- 1740 osv. spille- 1881. — Se för övr. KRÅKA)
Etymologi
[sv. dial. spilkråka, spillekråka, (Smål.) spelkråka m. m.; ssg med KRÅKA, sbst.; förra leden är sannol. SPILA, sbst. (varvid formerna med -e- i stammen beror på dialektal utveckling av kort i o. förra leden syftar på fågelns långa, mejselliknande näbb; formen spill- beror då möjl. på kontraktion av stamvokalen framför konsonantkombination (jfr spil-)); möjl. dock ssg med SPILA, v.2, resp. SPILLA, v.2 (varvid förleden syftar på fågelns löshackande av flisor). — Jfr SPILLA, v.2]
hackspetten Dryocopus martius Lin. (som till storlek o. färg ansetts likna en kråka men skiljer sig från denna gm sin kolsvarta färg o. röda hjässa); äv. (zool.) allmännare, om hackspett tillhörande släktet Dryocopus Lin.; äv. bildl., särsk. om person; jfr SVART-SPETT, TILL-KRÅKA. 3ASScUps. VIII. 7: 12 (c. 1700). Spillkråkan .. som äfven kallas Tillkråka, bygger sitt bo i gamla torra träd. Gravander Buffon 3: 132 (1806). Spillkråkorna trummade på torrakarna, orrarna bubblade och dansade. Sundström InteDö 191 (1940). (I Amerika finns bl. a.) rödtofsade spillkråkan (Dryocopus [Ceophloeus] pileatus Linné). DjurVärld 10: 180 (1963). Kulturen 1976, s. 150 (bildl., om person som bor i hus andra byggt).
Ssgr: A: SPILLKRÅK-BO, -HONA, -HÅL, -PAR, -TRÄD, se C.
B: SPILLKRÅKE-BO, -HÅL, -PAR, se C.
C: SPILLKRÅKS-BO. (-kråk- 1923 osv. -kråke- 1924 osv. -kråks- 1950 osv.) VäglednRiksmusUtlFågelsaml. 75 (1923).
-HONA. (-kråk- 1944 osv.) Östergren (1944).
-HÅL. (-kråk- 1920 osv. -kråke- 1930 osv. -kråks- 1952 osv.) av en spillkråka l. spillkråkor hackat hål i (torr) trädstam o. d.; jfr -bo. FoFl. 1920, s. 191.
-NÄSTE. jfr -bo. Östergren (1944).
-PAR. (-kråk- 1945 osv. -kråke- 1917 osv. -kråks- 1924 osv.) jfr par, sbst.1 1 a β. Rosenius SvFågl. 1: 231 (1917).
-TRÄD. (-kråk- 1952 osv.) träd med spillkråksbo(n) l. spillkråkshål. FoFl. 1952, s. 229.
Spoiler title
Spoiler content