SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1985  
SPLITVED spli3t~ve2d l. split3~ l. SPLITTVED split3~, r. l. m.; best. -en.
Ordformer
(split- 1872 osv. splitt- 1892 osv.)
Etymologi
[efter eng. splitwood, av split, klyva (se SPLITT, sbst.3) o. wood, ved (se VED)]
skogsv. koll.: vid justering av sågat virke uppkommet avfall i form av plank- o. brädstumpar (använda för framställning av stav l. lådor o. dyl. l. ss. ved); jfr SPLITTHOLT. Tholander Ordl. (1872). Justerändar, som äro 1 fot och däröfver i längd, kunna justeras och exporteras under namn af splitved. 2NF 31: 989 (1920). (Skutan) ska lasta splitved från eran såg. Holmström Benj. 16 (1932). TNCPubl. 71: 498 (1978).
Ssgr (skogsv.): SPLITVEDS-, äv. SPLITVED-IMPORT. jfr import 2. SvD(A) 1916, nr 278, s. 11.
-JÄNTA. (förr, i Norrl.) kvinnlig stuveriarbetare som sysslade med splitvedslastning. NNorrland 1980, nr 180, s. 6.
-LASTNING. jfr lasta, v.2 1. Holmström BarnMödrManf. 60 (1928).
Spoiler title
Spoiler content