SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1986  
STAMPA, sbst.5, r. l. f.
Etymologi
[sv. dial. stampa; möjl. av ljudmålande ursprung o. eg.: av grov träklamp l. trästock tillverkat föremål]
(†) vid spis l. ugn (för sig själv) stående (, grovt tillyxad?) bänk. Lägg them (dvs. skinn som ska betas) sedan på een Stampa wijd Ungnen, eller i een Bänk ther the liggia warmt, och wänt them om hwar 3. Dagh som tu känner the ära warma til. IErici Colerus 1: 327 (c. 1645). Stampa .. (dvs.) En bänk vid spisen i bondstugor. Schultze Ordb. 4889 (c. 1755).
Spoiler title
Spoiler content