SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1989  
STENCIL stensi4l (Ste'ncil 2NF), r. l. m.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[liksom nor. stensil av eng. stencil, genombruten schablon för att anbringa mönster l. inskription l. text på ngt gm schablonens bestrykande med färg, mönster osv. åstadkommet på sådant sätt, till eng. stencil, stencilera (se STENCILERA)]
matris för stencilering bestående av ett papper försett med en för färg ogenomtränglig hinna (av paraffin o. d.) varpå texten som skall mångfaldigas skrivs med skrivmaskin utan färgband; äv. om var o. en av de kopior med text från sådan matris som framställts medelst stencilering, stencilkopia. (Ngt föreligger o. d.) i stencil, (ngt föreligger osv.) mångfaldigat gm stencilering (ss. stencilkopior). Dra stenciler, på stencileringsapparat framställa kopior från stencil(er). Dupliceringen försiggår .. i en särskild apparat, i hvilken stencilen insättes på en vals. 2NF (1917). AK-skolornas elever ha startat utgivandet av en egen tidning, ”AK-eleven”, vars första nummer nu föreligger i stencil. SvD(A) 1934, nr 204, s. 3. (Modellbåts)-avdelningen (har) låtit utföra stenciler av Kippings proportionsregler, en oundgänglig handledning för dem som vilja bygga skalenliga fartygsmodeller. SvFl. 1939, s. 99. (Fråge-)listor i maskinskrift eller stencil. Fatab. 1947, s. 164. Från och med i höst har Hässelbygårdsskolan fått ett skrivbiträde som skriver och drar ut alla stenciler som lärarna behöver. Skolvärld. 1965, s. 1340. SvD 1983, nr 100, s. 2.
Ssgr: STENCIL-APPARAT. dupliceringsapparat för stenciler, stencileringsapparat; jfr -skrivare. Upsala 1/7 1931, s. 3.
-FÄRG. färg för stenciler l. stencilering; jfr -pasta. Holm AlltFläck. 34 (1946).
-HÄFTE. stencilerat häfte. BonnierLM 1954, s. 386.
-KOPIA. kopia framställd från stencil; stencil. 2NF 38: 1110 (1926).
-PAPPER. [jfr eng. stencil-paper] papper utgörande stencil l. för stencilkopia, stencil. TLev. 9/12 1913, s. 1.
-PASTA. [jfr eng. stencil-paste] jfr -färg. Widerberg Drak. 178 (1959).
-SKRIFT. konkret: på stencil medelst skrivmaskin applicerad skrift (se skrift, sbst.1 2) l. text. 3NF 17: 1187 (1932).
-SKRIVARE. särsk. (mera tillf.) om skrivmaskin användbar l. lämplig för stencilskrivning. SvD(A) 15/6 1939, s. 1 (annons).
-SKRIVNING. utskrivning av stencil på skrivmaskin. TSvLärov. 1947, s. 6.
-TIDNING. stencilerad tidning. DN 9/2 1975, s. 18.
-TRYCK. (numera mindre br.) tryckförfarande bestående av l. påminnande om stencilering; äv. konkret, om stencilerad skrift. Silk-screen-trycket .. är ett slags stenciltryck. HantvB I. 7: 449 (1939). DN 1983, nr 277, s. 18 (konkret).
-TRYCKT, p. adj. mångfaldigad gm stencilering. Östergren (cit. fr. 1939).
-UPPLAGA~020. stencilerad upplaga. TSvLärov. 1954, s. 761.
Spoiler title
Spoiler content