SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1989  
STEREID ster1ei4d l. ste1r-, r. l. m.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[medelst den i biologiska termer vanliga ändelsen -id till gr. στερεός, styv, hård m. m. (se STEREO-)]
(numera mindre br.) bot. sklereid, stencell. Crambe maritima .. Kärlknippena (i fruktväggen) förbindas med hvarandra genom tjockväggiga, starkt förvedade stereider. Sernander SkandVeget. 165 (1901). VäxtLiv 5: 277 (1940).
Ssgr (numera mindre br.; bot.): STEREID-CELL. cell utgörande stereid, stereid. BotN 1886, s. 160.
-MANTEL. jfr mantel 2 c. Sernander SkandVeget. 219 (1901).
-VÄGG. cellvägg hos stereid. Sernander SkandVeget. 311 (1901).
-VÄVNAD. cellvävnad av stereidceller. Sernander SkandVeget. 310 (1901).
Spoiler title