SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1989  
STERIGMA sterig4ma, n.; best. -mat; pl. -mer (Sundberg (1926) osv.) l. -mata0400 (Ekbohrn (1936) osv.).
Etymologi
[liksom t. sterigmen, pl., eng. sterigma, fr. stérigme av nylat. sterigma, av gr. στήριγμα, stötta, stöd, till στηρίζω, stöder, sannol. besläktat med στερεός, styv, stel m. m. (se STEREO-)]
bot. hos basidiesvamp: flaskformigt organ som avsnör spor; hos lav: hyf som avsnör fortplantningscell (konidie); numera bl. om var o. en av de tapp- l. sylformiga organ som vid sporbildning utvecklas på basidien o. från vilka de mogna sporerna frigörs. Sundberg (1926; hos mögelsvamp). Hos Aspergillus bilda de kolvlikt ansvällda konidiebärarna rader av konidier, som utstråla åt alla håll och utgå från flaskformiga bärarceller eller sterigmer. VäxtLiv 2: 550 (1934). Ursing SvVäxt. Krypt. 210 (1949; hos svamp).
Ssg (bot.): STERIGMA-UTSKOTT~02 l. ~20. VäxtLiv 2: 592 (1934; hos basidiesvamp).
Spoiler title