SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1991  
STRIL stri4l, sbst.1, r. l. m.; best. -en; pl. -ar; förr äv. (i bet. 1) STRILA, r. l. f.; best. -an; pl. -or.
Ordformer
(stril 1862 (i bet. 1), 1907 (i bet. 2) osv. strila 17491828)
Etymologi
[sv. dial. stril, m., hårtest, stril, f., stråle (i ssgn solstril, solstråle), motsv. nor. dial. stril, m., vätskestråle, strila, ljusstråle, vätskestråle, ådra, stripa; i avljudsförh. till sv. dial. strele, fin vattenstråle, liten rännil; till den ieur. bas som med andra utvidgningar föreligger i STRIMMA, sbst., o. STRIPA, sbst. — Jfr STRILA, v.]
1) stråle.
a) om (tunn l. fin) stråle av framsprutande l. framrinnande vätska (särsk. vatten l. mjölk); förr äv. i uttr. en strila med vatten, en vattenstråle. Lind 1: 1500 (1749: med watn). En strila ätika, när man tappar utur en kagga. Dens. Folket vill dricka ur lifsens källa, sin törst till att släcka / Styrelsen, hushållsam, bjuder det dricka ur stril. Ridderstad SDikt. 3: 245 (1862). (Aktören) gav i pressad ton en mängd order åt ridåhissaren. Denne spottade för var upplysning en lång stril. Sjödin StHjärt. 97 (1911). Mjölken sprutade ner i bunken i två frusande vita strilar. Larsson i By GGodTid. 172 (1941). Han pekade på en öppning i fartygets sida, där vattnet ständigt rann ut och in, i små strilar. Moberg Utvandr. 315 (1949). — jfr VATTEN-STRIL.
b) (†) om solstråle; anträffat bl. i ssgn SOL-STRILA ((Sv.) Sol-strilor, (t.) Sonnen-Strahlen. Lind 2: 880 (1749)).
2) (föga br.) om var o. en av de pinnar som korsvis instuckits genom väggen på en bistock till fäste för vaxkakorna. Fatab. 1907, s. 26.
Spoiler title
Spoiler content