SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1991  
STRIL stri4l, sbst.2, r. l. m.; best. -en; pl. -ar.
Etymologi
[till STRILA, v.; sannol. närmast utlöst ur STRIL-ANORDNING l. likn. ssg]
om anordning för strilning (se STRILA, v. (I 1 o. II 1 b)), bestående av en trattformad sil (se SIL, sbst.2 1) l. trattformat, med tättsittande små hål försett munstycke fäst på pipen av en vattenkanna l. vid mynningen av en vattenslang l. ett rör o. d.; äv. om liknande anordning för fördelning av ånga i fina strålar; jfr SPRINKLER, SPRIT, sbst.4 1. CVAStrandberg 1: 245 (c. 1870; på trädgårdskanna). Dessa obehagliga gäster (dvs. larver o. bladlöss) kunna lätt fördrifvas (från växter) genom sprutning med en trädgårdsspruta försedd med lång slang och en fin stril. Hagdahl Fråga 42 (1883). Almquist Häls. 507 (1896; på duschslang). Spritning (av växter) kan utföras med vattenkanna, hvars pip försetts med en s. k. stril, eller medelst spruta med lämpligt munstycke. 2NF 26: 809 (1917). Dessa (vibrations-)siktar äro försedda med strilar, för att en komplettering av tvättningen (av granulerad brucit) skall erhållas. TT 1941, Bergsv. s. 52. — jfr DUSCH-, VATTEN-, ÅNG-STRIL.
Ssgr (Anm. Samtliga här anförda ssgr kan alternativt uppfattas ss. sammansatta med strila, v.; jfr äv. de under d. o. anförda ssgrna): STRIL-DUSCH. duschapparat med stril l. stril till duschapparat; dusch med fina vattenstrålar; äv. om dusch som kommer ur l. om dusch(bad) som tages under duschapparat med stril. (Tillverkning av konstgjord sten:) Då stenarne för slag klinga såsom väl brändt tegel, får lösningen afdrypa, hvarefter under strilduschar koksaltet aftvättas, hvilket eljest skulle bidraga till stenarnes snara förstöring. TT 1871, s. 252. Klint (1906; om duschbad). Strildusch (dvs.) dusch med fina vattenstrålar. IllSvOrdb. (1955).
-KANNA. kanna med stril. UB 4: 472 (1873).
-KRAN. kran (se d. o. 4) med stril. JernkA 1871, s. 180.
-MUNSTYCKE~020. tekn. munstycke (på vattenkran l. slang o. d.) försett med strilliknande anordning för åstadkommande av jämn o. lugn vattenuttömning i (fina) strålar l. droppar, stril. PriskurFotogrArtikl. 1893, s. 264.
-RÖR. rör med stril. På hvardera valsen är (på maskin för fuktning av papp) anbragt ett strilrör med mycket fina hål och kranar för vattnets reglering. TT 1878, s. 162.
-VATTNA. vattna (ngt) med stril. Omedelbart efter skolningen böra plantorna försiktigt strilvattnas. Abelin TrInomh. 40 (1904).
Spoiler title
Spoiler content