SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1993  
STUK stɯ4k, sbst.5 oböjl.
Etymologi
[sv. slang (Lund) stuk; till STUK, adj. o. adv. oböjl.]
(om förh. vid Lunds privata elementarskola fr. 1920-talet till 1968, vard.) i sista ring (se RING, sbst.1 4 g β): avdelning bestående av elever som (på grund av bristande kunskaper) icke tillläts gå upp i studentexamen vid ordinarie tid utan måste gå kvar (minst) en termin. Han gick i stuk vårterminen 1950. Upplivningsförsök i stuk. Olsson Spykaminn. 14 (1924; kommentar till bild). Ingers LundSlang 71 (1977).
Spoiler title
Spoiler content