SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1993  
STYCKEBRUK styk3e~brɯ2k, n.; best. -et; pl. =.
Ordformer
(styck- 17301747. stycke- 1669 osv.)
Etymologi
[av STYCKE (i bet. 19) o. BRUK (i bet. 9)]
industriell anläggning för tillverkning (i sht gjutning) av kanoner, kanonbruk; styckgjuteri (se d. o. 2), kanongjuteri; i fråga om moderna förh. numera bl. i namnet Åkers styckebruk, tätort i Södermanl. (med ett företag, AB Åkers styckebruk, som förr var kanongjuteri). Hålle Wij rådeligast at tilslå och assignera Wåre och Cronans Creditorer, de nu warande Styckebruk, således .. at Creditorerne betala til Bruks-Patronerne .. 20 Dal. hwart Skeppund. Stiernman Com. 3: 771 (1669). En knapp mil vesterut från Mariefred ligger Åkers styckebruk. Thomée IllSv. 102 (1866). Gyllensten Grott. 256 (1973).
Ssgr (förr): STYCKEBRUKS-INTRESSENT. jfr intressent 1 o. -ägare. Meyerson Läderkanon. 22 (1938).
-ÄGARE. person som ägde l. var delägare i styckebruk. Bergv. 2: 79 (1739).
Spoiler title
Spoiler content