SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1993  
STYLA sty3la, r. l. f.; best. -an; pl. -or.
Etymologi
[sv. dial. stylla, stöla; sidoform till STYL, sbst.2]
fisk. på garn (se d. o. 2 a), i sht sköt (se SKÖT, sbst.2), om var o. en av de längs garnets övre skoning (överteln) anbragta snören l. garnbitar med vilka garnet fästes vid ett överst befintligt tåg (korkteln, storteln); jfr STYL, sbst.2, STYLTA, sbst.4 Styla, (dvs.) snöre mellan övertelnen o. korktelnen på vissa garn. SvFiskelex. (1955).
Spoiler title
Spoiler content