SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1997  
STÄRKEBLOM, r. l. m.?
Etymologi
[sv. dial. stärkeblom; sannol. eg. kortform för ett icke anträffat stärkebärsblom. — Jfr STÄRKEBÄR]
(†) växten Prunus spinosa Lin., slån; jfr STÄRKEBÄR 2; anträffat bl. i ssg.
Ssg (†): STÄRKEBLOMS-VATTEN. slånbärsvatten; jfr stärkebärs-vatten. ApotT 1698, s. 3. Därs. 1739, s. 3.
Spoiler title
Spoiler content