SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1998  
SVABB svab4, sbst.2, r. l. m.; best. -en; pl. -ar; förr äv. SVAV, n.; anträffat bl. i pl. = (HovförtärSthm 1670, s. 43 (: 2 st Skipz Swaf))
Ordformer
(svabb (sw-) 1737 osv. swaf 1670 (: Skipz Swaf))
Etymologi
[jfr d. svab, eng. swab; till SVABBA, v., l. möjl. ombildning av SVABBER. — Jfr SVABBA, sbst.]
för (torrtorkning vid) våtrengöring l. vätning (förr särsk. vid brandbekämpning) o. d. använt redskap som är försett med skaft (l. annan handfattning) o. vars verksamma del utgörs av en bunt långa trådar; särsk. (o. i ä. tid företrädesvis l. uteslutande) om sådant redskap (i sht av upprepat tågvirke) använt ombord på fartyg, svabel; jfr MOPP, sbst.2 Brandsynen bör ock annotera, hwad som af följande Brandredskap i hwart Hus finnas kan, nemligen: 1. Wattukar .. 10. Fylda Wattutunnor. 11. Swabbar. BrandsynsinstrSthm 21⁄6 1737. När en klass har badat, luftas badrummet, golvet torkas med svabb, bänkarna avtorkas. Wirgin Häls. 4: 428 (1939). På skeppsdäcket .. rör sig en ung sjöman med någon svabb och .. låter svabben gå fram och tillbaka över ett .. golv. Lidman Lågan 105 (1952). Svabb (dvs.) redskap bestående av svabbstativ och svabbgarn, avsett för våt rengöring av golv. TNCPubl. 77: 57 (1983). — jfr SKEPPS-SVABB. — särsk.
a) i utvidgad anv., om redskap l. anordning som (liknar o.) används på samma l. liknande sätt som en svabb. (Granruskor) användes som svabbar för att släcka elden, där den ville gå utanför (svedje)fallet. 2SvKulturb. 1—2: 68 (1934). Man kommer .. att undersöka avloppsvattnet genom att lägga ut ”svabbar” vid inlopp till reningsverk i trakten. Det kan röra sig om fyra till fem reningsstationer. SvD 11⁄2 1977, s. 5.
b) i jämförelser; i sht i uttr. våt, äv. drypande som en svabb. Slottskanslibetjenterna störtade på porten, drypande som svabbar och sprutande vatten som hvalfiskar. Blanche FlStadsg. 196 (1847). Det liknade närmast en svabb af hvitt hår. Flygare Chesterton MenlFBrown 48 (1912). ”Du store tid, var kommer du ifrån så här dags?” grälar mor. ”Och våt som en svabb.” Rääf Vries Bartje 117 (1937).
c) (vard.) bildl. o. nedsättande, om person. Jag är kapten nu, — det hoppas jag, att du begriper din svabb! Burroughs TarzApSon 179 (1921).
Ssgr (Anm. Ssgrna -garn, -pojke kan äv. uppfattas ss. sammansatta med svabba, v.): SVABB-GARN. (i sht i fackspr.) garn till svabb l. garn för svabbning. TNCPubl. 77: 57 (1983).
-POJKE. (numera bl. i skildring av ä. förh.) = svabel-gast. Lewenhaupt Reddy 199 (1907).
-PRESS. (i sht i fackspr.) Svabbpress (dvs.) pressanordning med vars hjälp överflödigt vatten pressas ur svabbgarn. TNCPubl. 77: 58 (1983).
-STATIV. i städutrustning: med hållare för svabbgarnet försett skaft till svabb. TNCPubl. 77: 58 (1983).
Spoiler title
Spoiler content