SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1999  
SVÄNGOM sväŋom4, r. l. m. (Lovén Folkl. 162 (1847) osv.), äv. (numera föga br.) n. (VL 29 ⁄ 6 1904, s. 4, Rosenius SvFågl. 5: 252 (1939)); best. (†) -en (SDS 15/11 1912, s. 6).
Ordformer
(förr äv. sw-)
Etymologi
[till SVÄNGA OM; jfr med avs. på bildning KRYPIN, PASSOPP, SKYMUNDAN, SUPUT m. fl. samt Hjelmqvist ImperSubst. 53 ff. (1913). — Jfr SVINGOM]
1) (ngt vard.) om (i sht mer l. mindre folklig,) rask l. livlig (o. kortvarig) dans (se d. o. 1 (d)), i sht i form av pardans, varvid man svänger omkring; ofta i uttr. ta (sig) l. få (sig) en svängom. Brudgummen .. förblef en stilla åskådare af den dans, som bruden nu började med flickorna. En hwar fick sin swängom. Lovén Folkl. 162 (1847). Ungherrar fattades ej af alla Regementens som lågo der .. så att vi kunde emellanåt taga en svängom der. 2MoB 1: 38 (c. 1850). Efter slutade lösöreauktioner å landet är det alltid vanligt att ungdomen får sig en svängom i de tomma husen. Hedenstierna Bondeh. 71 (1885). Det komiska sväng-om, som Sergel afbildat .. visar honom (själv) och börsmagnaten Schön 1801 dansa vals på Arboga värdshus. Laurin Skämtb. 104 (1908). Den som jämför .. nutidens sömniga, till på köpet delvis smaklösa danser med gamla tiders livliga, glada svängom han måste känna ett djupt medlidande med våra dagars ungdom. LundagKron. 1: 478 (1918). Malafia Höglind .. var fet, glad och trevlig och tog sig gärna även i ålderns dagar en ”svängom” å tillställningar. Henning HbgMinn. 1: 83 (1950). På sommaren kunde vi samlas uti det gröna, flickor och pojkar, och roa oss med olika lekar, allsång och kanske även en svängom. Järnvägsminn. 173 (1952). — särsk. oeg. l. bildl. Slagtaren Ludvig Frithiofs istadige krake skenade i går afton från Östra hamnområdet upp på Stortorget, der han tog sig en svängom på den väl omhägnade, grönskande plats som en gång skall herbergera Karl X Gustaf. SDS 1894, nr 536, s. 2. Det började riktigt nog med att de socialistiska internationalerna uppbjödo R. L. F. (dvs. Riksförbundet Landsbygdens Folk) till en liten svängom. ArbFrih. 1936, nr 43, s. 1. Vid fågelberget .. i Finnmarken såg jag tre .. labbar i livligt svängom med några krykjor. Rosenius SvFågl. 5: 252 (1939).
2) (numera bl. mera tillf.) svängning (se SVÄNGA, v.1 VI 2—3), vändning, omvändning. (Prästerna) gjorde .. en blixtsnabb svängom och tågade i flankmarsch fram till kardinalens tron. Ödman UngdM 2: 128 (1881). I bland gjorde ån en tvär svängom, så att rätt som de befunno sig i djup skugga, kommo de ut i det klaraste solljus. Söderlund FamBarr. 1: 133 (1905). Sedan hästarna druckit, på samma gång som vagnen fått sig ett välbehövligt bad, gjorde kuskarna en skickligt utförd svängom i vattnet. Lagergren Minn. 5: 352 (1926).
Spoiler title
Spoiler content