SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2000  
SVÄR, sbst.3, n.; anträffat bl. i pl. =.
Etymologi
[kortform av BESVÄR; jfr SVÄRA, v.3]
(†) besvär (se d. o. II 2). Efter som Brendö capel .. är några mijler ifrå sielffua sätekyrkian, så at almogen ther omkring boende för dee stora swär skul iche tillåtes så offta .. at besökia sielfua kyrkian, vtan caplanen moste .. stedze hafua sitt tilhåld wid capellet. PBrahe (1639) hos Murenius AV 167.
Spoiler title
Spoiler content