SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2000  
SYNOVIAL syn1ovia4l l. synov1- l. syn1ωv- osv., adj.; adv. -T.
Ordformer
(förr äv. synn-)
Etymologi
[jfr t., eng. o. fr. synovial; till SYNOVIA]
med. som tillhör l. avser l. hör samman med synovian l. synovialhinnan. Tholander Ordl. (1872). Studiet av .. maligna synoviala tumörer. NordMed. 1965, s. 1120.
Ssgr (i fackspr., i sht med. o. veter.): SYNOVIAL-BURSA. = -säck. Synovialbursornas huvudfunktion torde vara att magasinera överflödig ledvätska. Broman Männ. 1: 167 (1925).
-FRANS. frans (se d. o. 2 c) på synovialhinna; jfr -tofs. Broman Männ. 1: 166 (1925).
-HINNA. hinna som bekläder leds l. ledgångs insida o. avsöndrar synovia, ledhinna; jfr -kapsel, -membran. Florman Anat. 1: 36 (1823). En tunn hinna, synovialhinnan, som hålles glatt och slipprig genom afsöndring af en slemaktig vätska. Lovén Huxley 9 (1871).
-KAPSEL. synovialhinna. Thorell Zool. 1: 212 (1860). En lucker och elastisk synovialkapsel. (Broman o.) Hjortsjö MännRör. 31 (1952).
-MEMBRAN. synovialhinna. Retzius BrFlorman 33 (1825). Lindskog (1997).
-SÄCK. (numera mindre br.) med. o. veter. med synovia fylld säck kring muskel l. sena som är utsatt för starkare tryck l. friktion; jfr -bursa. Retzius BrFlorman 33 (1825). På de ställen, där musklerna eller senorna glida öfver framskjutande benutskott, underlättas glidningen genom inlagring af synovialsäckar. Müller LbAnat. 76 (1905). Lindskog o. Zetterberg (1975).
-TOFS. synovialfrans. Wernstedt (1943). Lindskog o. Zetterberg (1975).
-VÄTSKA. ledvätska. Müller LbAnat. 15 (1905).
Spoiler title
Spoiler content