SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2002  
SÄRSKILJNING 3r~ʃil2jning, äv. (numera mindre br.) -SKILLNING -ʃil2ning, r. l. f.; best. -en; pl. (i konkretare anv.) -ar.
Ordformer
(-skilj- c. 1820 osv. -skill- (-skil-) 18481913)
Etymologi
[vbalsbst. till SÄRSKILJA]
1) (numera mindre br.) verksamheten l. förhållandet att ta isär en helhet i delar; jfr SÄRSKILJA I 1. Skulle boken (som skall bindas om) vara så hårt limmad, att den ej kan tagas isär på detta sätt (dvs. losstagande av bladen för hand), fastsättes den mellan ett par bräden i pressen .. Ryggen överstrykes så många gånger med varmt vatten tills limmet är uppblött .. Innan ryggen är helt torr, företages särskiljningen. Key Amatörbokb. 26 (1916). — särsk. i utvidgad l. bildl. anv., särsk.
α) om förhållandet att utse en segrare, särsk. gm att låta tävlande (under förhållandevis kort o. begränsad tid) erövra poäng l. dyl. tills skillnad mellan de tävlande uppstår; jfr SÄR-SKJUTNING, -SPEL. Olympiad. 1912, Red. 1042 (1913).
β) egenskapen l. förhållandet att vara olik; äv. konkretare: skiljaktighet, olikhet (se d. o. 2). Atterbom PoesH 1: 226 (1848). Denna dag (dvs. söndag) har sin egen lilla särskiljning från veckans övriga. Hedberg Reseminn. 187 (1925).
2) verksamheten l. förhållandet att särskilja (ngn l. ngt) från ngn annan l. ngt annat; särsk. i utvidgad l. bildl. anv.; jfr SÄRSKILJA I 4. Nordström Samh. 2: 77 (1840). Frågan om särskiljning af den fackliga och politiska rörelsen bör forceras. Brand 1906, nr 11 1 ⁄ 2, s. 3. — särsk.: sortering (se SORTERA 3). Tiondeuppgifterna för 1576 .. äro (ej) insamlade med särskiljning af de olika sädesslagen. 2VittAH XXIX. 2: 192 (1884). Särskiljning efter kornstorlek. UnivDecimalklass. 48 (1946).
3) verksamheten l. förhållandet att (med sinnena) varsebli o. uppfatta (ngt) o. behandla ss. enskild enhet; jfr SÄRSKILJA I 5 o. 6. Biberg 1: 200 (c. 1820). I allmänhet kan härvid anmärkas, att någon sträng serskiljning icke äger rum emellan Municipal- och offentlig verksamhet. Forsell Stat. 391 (1845).
Ssg (till 3): SÄRSKILJNINGS-FÖRMÅGA. särsk. i fackspr.
1) (numera mindre br.) i fråga om radiomottagare: selektivitet (se d. o. 2). DN(A) 11 ⁄ 9 1935, s. 5.
2) jur. i fråga om inregistrering av firma(namn) l. varumärke o. d., om namns l. märkes o. d. förmåga l. egenskap att vara särskiljande gm att beteckna ngt o. därmed skilja detta från ngt med annat ursprung l. av annat slag, namnkaraktär. Registrering får .. hävas .. om firman förlorat sin särskiljningsförmåga. SFS 1974, s. 394. jfr Holmqvist VarumSärsk. 19 (1999).
Spoiler title
Spoiler content