SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2002  
SÖDERN sød4ern, förr äv. SÖDEREN l. SÖDREN, n. (numera bl. i bet. 2, Trolle-Bonde Hesselby 37 (i handl. fr. 1642; i bet. 1), Almqvist AmH 2: 83 (1840; i bet. 2) osv.), äv. (i bet. 2) r. l. m. (Hedin GmPers. 1 (1887) osv.).
Ordformer
(söderen 16871710. södern 1642 osv. södren 17411871)
Etymologi
[sg. best. av SÖDER II, delvis bildat ss. motsatsord till NORDEN; jfr SYDEN]
1) (†) söder (se d. o. II). Måste wäl i acht tagas, at Platzen (för humleodling) ey ligger emot Norden, utan så mycket giörligit wara kan, emot Söderen. Bromelius Lup. 9 (1687). Malmen .. går i öster och vester samt ligger mycket på sned åt södern. NoraskogArk. 4: 256 (1744). Det är mulet .. i södern. Weste FörslSAOB (c. 1817). I alla tre verldsdelarna synes denna Race (dvs. den nordpolariska) fordom intagit en mot södern ännu vida längre nedskjutande landsträcka, men af kraftigare och merendels mera höfsade nationer blifvit mer och mer trängd upp mot norden. Palmblad HbGeogr. 1: 136 (1826). Mythens himmel stod i södren och i norden. Lindeblad RelSång. 92 (1843). — särsk. i uttr. fullt södern, rakt söderut; jfr SÖDER II 1 a. Trolle-Bonde Hesselby 37 (i handl. fr. 1642).
2) söder (se d. o. II 2); äv. motsv. SÖDER II 2 a, närmande sig anv. ss. ortnamn. Men giftig var i Södern Blomstrens ånga, / Der synden frodas uti solens brand. Geijer Skald. 30 (1811, 1835). Han reste till Södren. Ljunggren Resa 139 (1871). Det var ett besynnerligt afbrott att på några dagar med snälltågsfart förflyttas från den soliga södern, från Tennessees, Georgias och Alabamas blomdoftande lunder. Wærnér Hundår 205 (1900). Han hade .. vistats i Södern. Hallström Händ. 33 (1927). Kejsaren av Ryssland hade blivit smärtsamt överraskad om han vetat, att hans fem brorsöner i det avlägsna södern .. smidde separatistiska planer. Hildén Michajlovic När 23 (1933). I grannskapet av New York, dit söderns negrer fly för att få leva som människor. Se 1959, nr 15, s. 11. I södern finns det ett växande missnöje med de flesta av de sju demokratiska kandidater som hittills tillkännagett sina kandidaturer. SDS 23 ⁄ 8 1987, s. 10.
Spoiler title
Spoiler content