SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2002  
TALBOTYP tal1boty4p, r. l. m.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr eng. talbotype, fr. talbotype; av namnet på uppfinnaren, W. H. Fox Talbot (1877), o. TYP, sbst.]
(förr) om bild framställd gm talbotypi, kalotyp. Pasch ÅrsbVetA 1846, s. 38. De nu så mycket begagnade visitkortsporträtten äro nästan uteslutande talbotyper. UB 4: 611 (1873).
Spoiler title
Spoiler content