SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2002  
TALBOTYPI tal1botypi4, r.; best. -n, äv. -en; pl. -er.
Etymologi
[till TALBOTYP, med anslutning till sådana ord som DAGERROTYPI, KALOTYPI]
(förr) ss. benämning på fotografisk metod uppfunnen av engelsmannen Fox Talbot, kalotypi; äv. om bild framställd med denna metod. Fock 1Fys. 351 (1854). Eftervärlden har .. för bilder framställda enligt den kalotypiska metoden ofta använt beteckningen Talbotypier. Dædalus 1944, s. 69. 1841 tog .. (F. Talbot) patent på sin fotograferingsmetod som han kallade ”kalotypi” — senare omdöpt till Talbotypi. Arbetet 21 ⁄ 7 1996, 2: 4.
Spoiler title
Spoiler content