SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2004  
TESTIKEL testik4el l. täs-, r. l. m.; best. -n ((†) -klen, VetAH 1778, s. 31); pl. -klar.
Ordformer
(-icel 1750. -ickel 18071854. -icul 16921757 (: testiculn, sg. best.). -ikel 1757 (: Testikeln, sg. best.) osv.)
Etymologi
[jfr t. testikel, eng. testicle, fr. testicule; av lat. testiculus, dimin. av testis, testikel, eg. skämtsam bildl. anv. av testis, vittne (se TESTERA). — Jfr TESTIKULÄR]
om endera av de båda (ngt avlånga o. svagt tillplattade) kulformiga nära penis belägna hanliga könskörtlarna där sädesceller o. manligt könshormon bildas, hos däggdjur vanl. inneslutna i en utanför den eg. buken belägen pung (se d. o. 6 b α); oftast i pl.; jfr BALL I, KODD, PUNG-STEN. HdlCollMed. 1692, s. 288. Få lappar äro skickliga att snöpa .. det är farligt att tugga testiklarna för mycket, enär renen då kan dö. ArkNorrlHembygdsf. 1921, s. 28 (c. 1830). (Patienten hade) med en rakknif öppnat scrotum, ombundit funikeln med en stark linnetråd, afskurit densamma strax under ligaturen samt uttagit och bortkastat testikeln. Hygiea 1866, s. 286. I följd af testiklarnes läge utan skydd af omgifvande fasta delar samt deras ömtålighet och egenskap af organ för afsöndringen af säden äro de lätt utsatta för åtskilliga sjukdomar. Uhrström Hemläk. (1881). Kastreringen, dvs. bortopererandet eller förstörandet av testiklarna hos män och handjur förändrar hela organismen i såväl kroppsligt som själsligt avseende. Fåhræus LäkH 3: 326 (1950). Till slut lät han henne gripa om testiklarna. Hon höll på länge men det hjälpte inte. Jersild BabH 148 (1978). — jfr BITESTIKEL. — särsk. (numera mindre br.) om organ hos lägre djur som mera till funktion än utseende o. placering liknar l. erinrar om testiklar i vanlig bemärkelse. Testiklarne (hos insekter) bestå av grupper av rör eller blåsor, som mynna i de pariga sädesledarne, vilka i sin tur mynna i sädesgången, vilken löper ut i en penis. Trägårdh Skogsins. 12 (1914). Testiklar (sädeskörtlar, ”mjölke”), de hanliga könskörtlarna, äro hos fiskar långsträckta, pariga organ, som ligga ventralt om njurarna på sidan av det övriga inälvspaketet. SvFiskelex. (1955).
Ssgr: TESTIKEL-CANCER. cancer i testiklarna; jfr -kräfta. NordMed. 1982, s. 104.
-DANS. (numera föga br.) Testikeldans; testikelns upprepade uppstigande och nedsjunkande i pungen; anses särskilt förekomma hos onanister. Wernstedt 361 (1951). Lindskog o. Zetterberg (1975).
-DOLK. [efter eng. ballock-knife] i sht vap. dolk med rundade ansvällningar på vardera sidan av fästets nederdel vid övergången till knivbladet. En praktdolk, en s k testikeldolk, från 1300-talet. Kulturen 1980, s. 189. Därs. 1981, s. 109.
-HORMON. med. hormon som avsöndras av testiklarna. SvUppslB (1936).
-INFLAMMATION. SFS 1863, nr 32, s. 21.
-KRÄFTA. (numera föga br.) testikelcancer. Svalin Ordl. (1847). Tholander Ordl. (1872).
-PUNG. hudsäck som omger testiklarna; jfr pung 6 b α. ÖoL (1852).
-SVULLNAD. Svalin Ordl. (1847).
-SVULST. (numera föga br.) testikeltumör. ÖoL (1852). Vennerholm o. Svensson (1892).
-TUMÖR. tumör i l. på testikel. Svensk urologisk förening rekommenderade 1956 svenska kirurger att remittera alla patienter med malign testikeltumör till de urologiska klinikerna i Göteborg, Lund eller Stockholm. NordMed. 1965, s. 619.
-VÄRK. Testikelvärk .. Värken sitter i sädessträngen och testikeln .. Orsaken är vanligen alltför stark sexuell retning. Wretlind Läk. 10: 211 (1902).
-VÄVNAD. anat. vävnad i l. från testikel. VetenskIDag 314 (1940).
Spoiler title
Spoiler content