SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2004  
TILLSÄGAN l. TILLSÄGEN l. TILLSÄGN, r. l. f.
Ordformer
(-segn 15551597. -sejen c. 1600. -sägan 1751. -sägen 1736. -sägn 16051622. -säjen 1735)
Etymologi
[fsv. tilsäghn; jfr. ä. d. tilsag(e)n, tilsaffn, tilsegn, tilsægn (d. tilsagn), nor. nn. tilsegn; vbalsbst. till TILLSÄGA l. SÄGA TILL]
(†)
1) motsv. TILLSÄGA 1: tillkännagivande l. yttrande; jfr TILLSÄGELSE 1. Då, the .. Trolofningen annulerade, och the af mig emottagne gåfwor .. återställte med tillsäjen, att ächtenskapet blifwer här med ändrat och uprifwit. VDAkt. 1735, nr 614. VDAkt. 1736, nr 96.
2) motsv. TILLSÄGA 2: tillsägelse (se d. o. 2). Med hård tillsägan, att lämna påstdosan ifrån sig. VDAkt. 1752, nr 10 (1751).
3) motsv. TILLSÄGA 4: löfte l. utfästelse l. försäkran; jfr TILLSÄGELSE 4. LPetri 2Post. 288 b (1555). Wij hafue bekommitt Eder schrifuelse, trogne vndersåther, och der af förnummitt, att I godwilligen .. wele hafue till rede till den första maij the sex månaders hielp .. för huilkett wij Eder .. betacke, att I så .. Eder tillsägn .. eftherkomme wele. PrivSvStäd. 4: 366 (1605). Tegel G1 2: 217 (1622).
Spoiler title
Spoiler content