SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2005  
TILL ssgr (forts.; jfr anm. sp. 1160):
(II 12) TILL-ÄGN. (†) särsk. i pl.: tillhörande ägor, tillägor. Åker och ængh medh allom tilægnom, alzingo vndantagandes, ehvad nampn ther helst haffva kan. BtFinlH 4: 143 (1563).
Spoiler title
Spoiler content