SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 2008  
TROPPA trop3a2, v.2 -ade. vbalsbst. -ANDE, -NING.
Ordformer
(trop- 16891692. tropp- 1751 osv.)
Etymologi
[till TROPP, sbst.1; jfr eng. troop the colour (l. flag), (för beskådning) föra regementsstandar inför trupp, militärceremoni som i Engl. dateras till Karl II:s tid]
1) (†) föra (regementsfana) inför trupp; särsk. i fråga om att (under ceremoniella former) föra fana till (befälhavares) kvarter (se d. o. 14) (för att på så vis hålla fanan skyddad (om natten) inom det kompani till vilket den hör). Carl XI AlmAnt. 167 (1689). Den 1 Junii .. tropade Öfwersten Gustav Janson Ulfspare in til migh Regementhes fanerna, som dhe hafwa hella kriget fört, och lefwer(er)adhe migh dhem. Carl XI AlmAnt. 234 (1692). I Garnizoner .. troppar andra Befälhafwaren i ordningen de nya Fanorne, med hela Regementet til Öfwerstens Qwarter .. Men i Fält, låter Chéfen med tropp Regementet åter rycka in i Lägret, och de nya Fahnorne på sit ställe sätta. ReglInf. 1751, s. Kk 4 a.
2) [eg. inskränktare anv. av 1] mil. med avs. på regementsfana: rulla ihop (o. sätta i fodral) (för förvaring); motsatt: blotta (se BLOTTA, v.1 1 c); särsk. i fråga om avslutande ceremoniell handling innan avmarsch l. skingring av manskap l. nedläggning av förband o. d.; jfr AVTROPPA II. Då truppen skall i garnisons-orten qvarstanna öfver natten eller längre, troppas fahnorna och afföras till befälhafvarens qvarter. TjReglArm. 1858, 2: 3. Då en till parad uppstäld trupp gör honnör för konungen, samt vid fanors blottande och troppande slår eller blåser musiker paradmarsch. Nordensvan o. Krusenstjerna 1: 292 (1882). (Efter överstens tal) följde marschen genom staden, och slutligen tog regementet åter uppställning på torget och standaret troppades. SDS 9 ⁄ 9 1919, s. 7. Vid troppningen hoprullas fanan och införes i sitt fodral. Hägg Flagga 56 (1937). Troppa fanan! Några sekunder senare hade T4 .. upphört att existera. När fanduken rullades upp las förbandet ner. SDS 26 ⁄ 5 1994, s. A10.
Spoiler title