SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 2009  
TUMÖR tɯmœ4r, r. l. m.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(-eur 17611792. -ör 1793 osv.)
Etymologi
[av fr. tumeur, av lat. tumor, till tumere, svälla (se TUMME)]
svulst (se d. o. 1); särsk. i uttr. godartad l. elakartad l. malign tumör, jfr GOD-ARTAD 3 resp. ELAKARTAD 2 resp. MALIGN. Meyerson SerafimInstr. 42 (i handl. fr. 1761). Några Sjuka fingo tumörer vid ledgångarne, som voro af et besynnerligit slag. VetHLäk. I. 2: 44 (1793). Tuberkulos i centrala nervsystemet kan även .. uppträda under annan form, nämligen som tumörer .. i hjärnan. Bergmark Nervsj. 93 (1931). Det är i regel lätt att mikroskopiskt skilja mellan godartade och elakartade tumörer. NE (1995). Bland växter förekommer genetiskt betingade tumörer framför allt inom tobaks- och kålsläktena. NE (1995). GbgP 12 ⁄ 8 2007, s. 5 (: malign). — jfr HJÄRN-, KRÄFT-, NERV-, OVARIAL-, PRIMÄR-, REKTAL-, RYGGMÄRGS-, STÄMBANDS-TUMÖR m. fl.
Ssgr (i sht i fackspr.): TUMÖR-BILDNING. abstr. o. konkret; jfr svulst-bildning. NF 17: 521 (1893). Även i lungsäcken kan det uppkomma tumörbildning av olika slag. Westergren LungSj. 225 (1932).
-BIOLOGI. med. vetenskapsgren som studerar tumörcellers (i sht cancercellers) uppkomst o. tillväxt o. d. LD 28 ⁄ 4 1958, s. 13.
-CELL. om var o. en av de celler varav en tumör består; jfr svulst-cell. I strålarnas kamp mot tumörcellerna spelar dosen en stor roll. Ahlbom Strålbeh. 116 (1939). En tumör uppstår genom ombildning av kroppens normala celler till tumörceller. VLäkarb. 114 (1982).
-DIAGNOSTIK. jfr diagnostik, sbst. 1. Så stor är ivern att erhålla nya, bättre resurser för tumördiagnostiken, att snart sagt varje uppslag .. tages upp för prövning. Svartz MatsmältnSj. 77 (1932).
-FRAMKALLANDE, p. adj. som framkallar l. orsakar tumörbildning. Vi måste misstänka varje virus som potentiellt tumörframkallande. SvD(A) 9 ⁄ 6 1964, s. 3.
-MARKÖR. med. ämne l. substans som indikerar förekomst av tumör. SDS 12 ⁄ 9 1983, s. 16. Många forskare världen över arbetar sedan några år med s k tumörmarkörer som de kan avslöja i blodprov. GbgP 28 ⁄ 11 1986, s. 33.
-SJUKDOM~02 l. ~20. sjukdom som yttrar sig i förekomsten av (i sht elakartad(e)) tumör(er); jfr svulst-sjukdom. Fass 1966, s. 416.
-VIRUS. virus som (bidrar till uppkomsten av l.) orsakar tumör- l. cancersjukdom. DN(A) 9 ⁄ 10 1964, s. 13.
-VÄVNAD. vävnad som består av tumörceller; jfr svulst-vävnad. SvLäkT 1935, s. 1034. Tumörvävnad är .. uppbyggd av celler med i de flesta fall ohejdbar växt. ForsknFramst. 1969, nr 6, s. 6.
Spoiler title
Spoiler content