SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2009  
TYFOID tyf1oi4d l. -fωi4d, adj. o. sbst.; ss. sbst. r.
Ordformer
(förr äv. -ph-, -ïd)
Etymologi
[jfr eng. typhoid, adj. o. sbst., fr. typhoïde, adj., tyfusartad, gr. τυφώδης; adj., till TYFUS o. gr. -ειδής, -liknande (jfr REUMATOID)]
I. ss. adj.: som har samband med l. hänför sig till en infektionssjukdom kännetecknad av feber l. stark allmänpåverkan; numera i sht ss. förled i ssgr. Sundberg (1926). Lindskog o. Zetterberg (1975).
II. ss. sbst. med. elliptiskt för: tyfoidfeber. Tholander Ordl. (1872). Fram till för några år sedan var vaccination mot tyfoid och paratyfoid en av de vanligaste åtgärderna inför en resa utomlands. VLäkarb. 92 (1982).
Ssgr (i allm. till II): TYFOID-ARTAD. som har karaktären av l. erinrar om tyfoidfeber; anträffat bl. i ordböcker. WoJ (1891).
-BACILL. (†) jfr bacill II o. -bakterie. Tyfoidbacillen framkallar inflammation i tarmkanalens slemhinna, varvid lymffolliklarna ansvälla. Svenson Sinnessj. 58 (1907). SAOL (1973).
-BAKTERIE. bakterien Salmonella typhi som orsakar tyfoidfeber; jfr -bacill. Uppställer man det önskemålet, att 1 kolibakterie i allmänhet icke får förekomma i 100 cc vatten, grundas detta på uppfattningen att en tyfoidfeberinfektion kan uppkomma genom en enda tyfoidbakterie. Wirgin Häls. 3: 137 (1933).
(I) -FEBER. [sannol. efter fr. fièvre typhoïde] med. av bakterien Salmonella typhi orsakad smittosam tarmsjukdom som kännetecknas av feber samt kräkningar o. diarré; jfr nerv-feber, tarm-tyfus, tyfus. Hygiea 1841, s. 331. Sjukdomar finnas också, hvilka .. företrädesvis angripa ungdomliga och kraftiga personer; en sådan är t. ex. tyfoidfebern. Kruhs UndrV 25 (1884). Tyfoidfeber orsakas av en tarmbakterie, Salmonella typhi. Bakterien sprids genom infekterat vatten och infekterade livsmedel. Fass 199091, s. 77.
Spoiler title
Spoiler content