SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2010  
TYPOGRAFI typ1ografi4 l. ty1- l. -ω-, r. l. f.; best. -n l. -en; pl. ( , i bet. 1) -er (Rudbeck D. Ä. Bref 249 (1685), SvMag. 1766, s. 280).
Ordformer
(förr äv. -graphi(e))
Etymologi
[jfr d. typografi, t. typographie, eng. typography, fr. typographie, mlat. typographia; av TYPO- o. -GRAFI. — Jfr TYPOGRAFERA, TYPOGRAFISK]
1) (†) boktryckeri (se d. o. 2). När han will ett wärk upläggia, kan han der uthe få strax så många geseller af andra typographier lediga som han begiär och åther dem släppa när han lycktat arbete. Rudbeck D. Ä. Bref 249 (1685). SvMag. 1766, s. 280.
2) om handlingen l. verksamheten l. processen att gm sättning (se SÄTTNING, sbst.2 9) o. tryckning (se TRYCKA 4) mångfaldiga text (l. bild), boktryckarkonst; särsk. dels (om ä. förh.) om ordnande o. sättning av typer (se TYP I 4), dels (i fråga om nutida teknik) om datorsättning av tryckalster. Phosph. 1813, s. 330. Från teknisk synpunkt betraktad, är typografin .. blott en af de genom tryck mångfaldigande konsterna. UB 1: 592 (1873). Från de första med typer tryckta böckerna härstammar typografiens alltjämt brukliga benämning: boktryckarekonst. SvIndustri 330 (1935). Under de sista femton åren har ett markerat uppsving skett inom reklamkonsten och typografin. Form 1952, s. 22. Vi .. jobbar självständigt, säger Graham Wood som är grafisk formgivare med typografi och musikvideoproduktion som specialitet. GbgP 5 ⁄ 12 1997, s. 49.
3) om yttre form l. gestalt hos tryckt bokstav l. text (o. bild) l. skrift. Achrelius Hand B 2 a (1690). Öfvertygad genom flere Franska Auctorers exempel, att typographiens prakt ofta förhöjer en platt vers, vore jag mycket hogad att göra en vacker Upplaga. Kellgren (SVS) 6: 128 (1783). Den sobra typografien och den klara satsanordningen har spritt glans över upplagan som bokprodukt betraktad. LychnBibl. 3: 195 (1941). Boken hade en typografi där stort I och litet l var samma tecken, vilket gjorde läsningen mycket förvirrande så snart (bynamnet) Ii nämndes. DN 21 ⁄ 5 1995, s. A14.
Spoiler title
Spoiler content