SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2010  
TYPOLOGI typ1ologi4 l. -ωlω-, r. l. f.; best. -n l. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr d. typologi, t. typologie, eng. typology; av TYPO- o. -LOGI. — Jfr TYPOLOGISERA, TYPOLOGISK]
1) teol. lära(n) om symboliska motsvarigheter mellan Gamla o. Nya Testamentet; äv. i utvidgad anv., om annan symbolisk motsvarighet. Att i Paulinskt manèr drifwa den Judaiserande Typologien in i .. det speciela. SvLitTidn. 1821, sp. 660. Direkt bekymmersamt blir det när Prickett vill läsa en berömd scen i Jane Austens ”Mansfield Park” .. som ett inslag av gammaldags biblisk typologi. SvD 7 ⁄ 9 1997, s. 16.
2) (i sht i fackspr.) (lära(n) om) systematisk (vetenskaplig) indelning av föremål l. företeelser l. fenomen l. (ngn gg) människor i typer; äv. konkretare, om resultatet av indelningen; särsk. (arkeol.) om (vetenskaplig metod för) inordnande av typer (se TYP I 1 b) i ett utvecklingssammanhang (i syfte att åstadkomma en relativ kronologi); jfr TYP-LÄRA. Dagliga föreläsningar i arkeologisk typologi. VittAMB 1873, s. 176. (Fornforskaren) söker numera att spåra det inre sammanhanget mellan typerna och visa, huru den ena utvecklat sig ur den andra. Vi kalla detta typologi. AntT VIII. 3: 1 (1891). Vi (får) för den smalhåliga (stråkharpan) ett nordligare utbredningsområde .. och för den bredhåliga ett sydligare .. Denna typologi synes äga en viss överensstämmelse med de olika vandringsvägar, som kunna påvisas. Andersson Stråkh. 275 (1923). Den miljöernas typologi, den allmänna geografien till äventyrs lyckas åstadkomma. SvGeogrÅb. 1927, s. 42. Genom komparativa studier och typologien kan .. andra föremål, som icke tillhört slutna fynd rubriceras såsom tillhörande samma kulturstadium. Carlsson o. Rosén SvH 1: 9 (1962). Flera svenska lingvister har ägnat sig åt systematiska undersökningar av egenskaper hos ett brett urval av språk, en sorts forskning som numera kallas typologi och som vinner terräng även internationellt. SvD 25 ⁄ 11 1992, s. 24. Arbetsstipendier .. för licentiatavhandling kring autonomiernas typologi inom den jämförande politikens område. Hufvudstadsbl. 23 ⁄ 5 2003, s. 16. — jfr REDSKAPS-TYPOLOGI.
Spoiler title
Spoiler content