SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2010  
TÅGEN, adj. togna.
Ordformer
(tagen- i ssgr 1533 (: Tagentrådt)1560 (: Tagen gullbålar). togen- i ssgr (-gh-, -nn-) 1532 (: toghentrådh)1589 (: Togen gull). togne, pl. 1552. tugen- i ssg 1661 (: tugen Sölfwer). tågen- (th-, -gh-, -nn-) i ssgr 1553 (: tåghen gull)1734 (: Tågenguld). tåget, n. 15621565. tägen- (-nn-) i ssgr 1563 (: tägenn tråtz ladh)1583 (: tägen Solff). tögitt, n. 1543)
Etymologi
[av mlt. (ge)togen, tagen, p. pf. av tēn, draga (se TE, v.2)]
(†) om guld l. silver: dragen (se DRAGA, v. I 21 a); i sht ss. förled i ssgr. Eth ladh aff Tögitt gull bestickat med perlor. HH 1: 23 (1543). En ask m(edh) tågen guld och någet tåget sölff. KlädkamRSthm 5 ⁄ 11 1565.
Ssgr (†): TÅGEN-BÅRD. (†) om med draget guld l. silver försedd bård (se bård, sbst.1 4); jfr tågenguld-bård. Tågen bordar aff guld och sölff. KlädkamRSthm 1565 E, s. 5 a. TullbSthm 24 ⁄ 4 1579.
-GULD. (†) draget guld; guldtråd; äv. oeg. (jfr guld-tråd). Ett par hwithe hanskar besmickett med silcke och tåghen gull. HH 2: 37 (1553). 1 1/2 m(ark) förderfuat tågen guld af Messingh. BoupptSthm 1675, s. 787 b. Schabraket .. (var) af massift tågen guld. KKD 12: 406 (1710). FörordnUtrWar. 1734, s. B 1 a. jfr platt-tågenguld.
Ssg (†): tågenguld-bård. jfr tågen-bård. G1R 25: 125 (1555). TullbSthm 17 ⁄ 6 1569.
-SILVER. (†) draget silver; silvertråd; äv. oeg. (jfr silver-tråd). KlädkamRSthm 1554 D, s. 1 a. Oächta tågenn sölff. TullbSthm 27 ⁄ 5 1583. (Förbjudet att införa) Knappar .. af Tågenguld och Tågensilfwer. FörordnUtrWar. 1734, s. B 1 a. jfr platt-tågensilver.
Spoiler title
Spoiler content