SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2010  
TÄVLARE, TÄVLARINNA, TÄVLAS, se tävla med avledn.