SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2010  
TÄVLERSKA, sbst., se tävla, v.