SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2010  
TÖG 4g, sbst.3, r. l. m. l. f.; best. -en; pl. -ar (IErici Colerus 1: 48 (c. 1645) osv.) ((†) -er (äv. att hänföra till sg. töga) ArkliR 1562, avd. 12 (: nothe töger), DA 1771, nr 185, s. 3); förr äv. TÖGA, f.; best. -an; pl. -or (Enholm Anm. 1: 27 (1753), Hedberg Gator 434 (1889)) l. -er (se ovan).
Ordformer
(toijar, pl. 1659. tög (-öö-, -gh) 1564 (: nothe tögh) osv. töga 1544 (: Nothe töghor)1890. töggin, sg. best. 1596. töjar, pl. 1682. töjor, pl. 1772)
Etymologi
[fsv. basta-tögh, nota-tögh, f.; jfr sv. dial. tög, töga, f., notlina; jfr fvn. taug, f., rep, tåga, fiber; i avljudsförh. till TÅG, sbst.2, o. TÅGA, sbst.3]
(numera bl. i vissa trakter, bygdemålsfärgat) (grövre) draglina l. dragrep till not, notlina. Martius .. Förware winternothen, Blidträd, Töger (osv.). Brahe Oec. 133 (c. 1585; uppl. 1971). Boskapshår, Nöthår som wäxer på swantzen kan årligen afklippas och spinnas til rep och tögor. Rothof 63 (1762). En .. Lög-Not (dvs. löjnot) .. med 32 Famnar Töger därtil af Swin-Hår .. är til salu. DA 1771, nr 185, s. 3. Vid begge rackerne, som sitta en vid hvardera ändan på notarmarne, fästas tögarna i öglan. GFiskaren 6 (1845). Lotta sköter laxnotens ena tög och hoppar på klipporna som en ekorre. TurÅ 1915, s. 104. — jfr DRAG-, NOT-, SPIL-TÖG.
Spoiler title
Spoiler content