SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2010  
UNDERBAR un3derba2r, adj. -are; adv. -T.
Etymologi
[liksom dan. o. nor. bm. underbar efter t. wunderbar; avledn. av UNDER, sbst. — Jfr UNDERBARLIG]
1) (numera bl. ngn gg) som kan liknas vid l. som sker gm ett under (se UNDER, sbst. 2); övernaturlig; äv. närmande sig bet.: underlig l. konstig (se slutet); jfr 2. Lind (1738). Låtom oss .. ihogkomma, huru underbart Guds vårdande försorg fogar alt, vidt öfver menniskors svaga begrep. Schönberg Bref 1: 185 (1778). Hos djuren gränsar denna förmåga (dvs. att känna lukt) till det underbara. Agardh Bot. 2: 289 (1832). Mycket det gifves underbart, mest dock underbar menskan är. Palmblad SophSorg. 399 (1840). Det helgade dopvattnet, vilket man tillskrev underbar kraft. Nilsson FestdVard. 161 (1925). — särsk. (†) särpräglad; underlig l. konstig; jfr UNDER, sbst. 1. Han skall .. vara en man af ett underbart sinne, så at han uti sälskap är intolerabel. Linné Bref I. 8: 139 (1754). Invånarne hade .. högst underbara vanor .. de måste ha sin mat skuren i geometriska figurer för att kunna förtära den. Siwertz JoDr. 50 (1928).
2) som har mycket positiva egenskaper l. upplevs starkt positivt, ljuvlig, härlig, fantastisk; äv. (med kvardröjande bet. av 1): som väcker förundran. Tegnér (TegnS) 4: 149 (1821). Det var den unga firade ”fröken” F., den underbara trapezkonstnärinnan. Hedenstierna FruW 160 (1890). Hur kan man ha ett så underbart klart huvud! Hallström Händ. 81 (1927). Från nyklassicismen stammar den underbart rena klangen i ”Iphigenie auf Tauris” (av Goethe). 3SAH LX. 1: 10 (1949). Titta så vackert väder det är. Vi har gått en underbar promenad tillsammans Klas och jag. Gustaf-Janson ÖvOnd. 85 (1957). Du borde ta ett dopp innan vi cyklar hem. Det är underbart. Flygt Verkan 277 (2004). — särsk. i uttr. den underbara natten, om natten mellan 23 o. 24 april 1981 då mittenpartierna i den borgerliga regeringen kom överens med socialdemokraterna om skattepolitiken; äv. allmännare, i sådana uttr. som underbara nätter, om tillfälle då snabb l. oväntad överenskommelse görs. SDS 8/5 1981, s. 5. Partierna från den underbara nattens skatteöverenskommelse är inte längre överens. SvD 30/10 1982, s. 6. Mindre genomtänkta beslut i samband med underbara nätter och kohandel mellan partierna fick ersätta de grannlaga överväganden som hade förberetts under åratal av noggrant utredande. DN 15/5 2002, s. A4.
Avledn. (numera bl. tillf.): UNDERBARHET, r. l. f. särsk. till 1: egenskapen l. förhållandet att vara underbar; äv. konkret(are), om ngt underbart. Serenius Ppp 2 b (1734). Ju mera et Bi-samhälle betraktas .. ju flere underbarheter blifwa där uppenbarade. Fischerström 1: 554 (1779). Gossarna .. funno ej de underbarheter som de väntade (i en ruin). JGOxenstierna JournSkenäs 104 (1805). Människornas vägar (kan) i fråga om underbarhet understundom uthärda en jämförelse med Herrans. Hellström RedKav. 133 (1933).
Spoiler title
Spoiler content