SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2010  
UNDER, prep. o. adv. ssgr (forts.; jfr anm. sp. 138):
(II 1 c) UNDER-SÄLJA, -ning. (numera bl. tillf.) sälja till lägre pris än (konkurrent); äv. med obj. betecknande det saluförda: sälja till underpris; jfr -bjuda o. sälja under. 2RARP 9: 516 (1738). I den händelse någon skulle undersälja mig, anhåller jag derom blifva underrättad. Nordström SthmFirmH 237 (i handl. fr. 1834). SAOL (1973).
(II 1) -SÄNG. jfr -bädd 1, -slaf. Lind 1: 1713 (1749). En över- och en undersäng. Rallarminn. 220 (1949).
(II 1 (e)) -SÄNKE. (i fackspr.) undre sänke (se sänke, sbst.2). Almroth Karmarsch 206 (1838). Undersänket fastsättes i städet, och översänket, som sitter på ett skaft, hålles av smeden. Forsberg o. Gustafsson VerktMek. 84 (1953).
Spoiler title
Spoiler content