SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 2012  
URVELNA, adj. oböjl.
Ordformer
(vrwelna 1582. vrwälna 1582)
Etymologi
[bildning till UR, prep. o. adv., o. det veln som föreligger i VELNAS]
(†) som saknar hopp l. förtröstan, misströstande. Giffuer .. Euangelisten före .. huru Christus länge drögde medh sinne hielp, til thes hwar man wardt vrwelna. PErici Musæus 1: 245 b (1582). Quinnan .. hade en Blodgång .. så at hon nu war om helsona vrwälna. PErici Musæus 2: 338 a (1582).
Spoiler title
Spoiler content