SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2017  
VIELLE viäl4, r.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[av fr. vielle, av ä. fr. viele; sannol. av ljudhärmande ursprung]
mus. lira (se LIRA, sbst.2); jfr VEV-LIRA. SvTMusF 1920, s. 104. Vielle .. är det äldsta stränginstrumentet med tangentmekanism .. Viellen synes ha uppträtt redan under 800- eller 900-talen och har sedan dess under vissa perioder varit högt skattad även inom konstmusiken. Svensson Stauder Musikinstr. 45 (1958).
Spoiler title
Spoiler content