SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2017  
VINJETT vinjet4, r. l. m.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(vignett (w-) 18101971 (: vignettbild). vignette 17581868. vignetter, pl. 17631955. vinjett 1885 osv.)
Etymologi
[jfr d. vignet, t., eng. vignette; av fr. vignette, diminutivbildning till vigne, vinranka, av lat. vinum (se VIN, sbst.2)]
1) till text hörande utsmyckning bestående av (liten) teckning l. dekorativ bild (urspr. föreställande en vinranka), särsk. (o. i sht) på titelblad i bok l. först l. sist i ett kapitel o. d.; förr äv.: tryckform l. schablon för sådan utsmyckning. Företalet .. är med vignette på Titul-bladet färdigt, at .. afhämtas. PT 1758, nr 20, s. 4. De skulle trycka hans Poemer och Orationer på finaste papper och pryda dem med präktige Vignetter. Kellgren (SVS) 4: 318 (1783). En prakt-upplaga af Milton’s Paradise lost, tryckt på Velinpapper med Kopparstick och Vignetter. DA 1808, nr 101, s. 3. (Vad) Boktryckeriets inventarier beträffar, så utgjordes de förnämligast af .. Röscher och Vignetter m. m. ASScF VIII. 2: 383 (1867). De båda diktmanuskripten (av Bellman) är försedda med akvarellerade vinjetter av hög klass. Fatab. 1951, s. 180. — jfr ALBUM-, OMSLAGS-, SLUT-, TITEL-VINJETT m. fl.
2) i utvidgad l. mer l. mindre oeg. anv. av 1. särsk.
a) om inledande l. introducerande text(avsnitt); särsk. liktydigt med: rubrik, särsk. dels om en tidnings namn i stiliserad form på förstasidan, dels i sådana uttr. som under vinjetten den l. den. Under denna Vignette, öpnas för något af wår tids Qwicka Snillen en .. anledning, at täfla med Ovidii förwandlings-genie, medelst en .. Poeme-Epique. DA 1771, nr 3, s. 3. Förr älskade Ricarda Huch att förbinda handlingens skiftande moment genom artistiska överstycken och lyriska vinjetter. Malmberg Värd. 61 (1937). Efter att tidigare ha utkommit i varierande yttre utstyrsel .. publicerades från början av 1645 ”Ordinari Post Tijdender” med enhetlig vignett. HT 1946, s. 163. Under vinjetten ”Bilder från förr” publicerar vi bilder som speglar livet från förr. NerAlleh. 2/3 2010, 2: 4.
b) om kortare inslag i program l. framställning avsett för radiolyssnare l. TV-tittare l. publik, särsk. dels om musikstycke som inleder radio- l. TV-program, dels om film som i ett visst sammanhang fungerar som introduktion l. signatur (se d. o. 2 k); förr äv. om introducerande l. sammanbindande del av teaterstycke. Fru Stiernstedt medverkade .. vid föreställningen och höll ihop det hela med små förklarande vinjetter. DN(A) 18/1 1935, s. 7. Att få göra årets vinjett (till Gbgs filmfestival) är en stor ära men jag vill poängtera att hela klassen står bakom filmen. Expressen 28/1 1999, s. 4. Det är en utmaning att skriva vinjetter. Man måste göra något bra på några få sekunder. Här är det fråga om åtta toner, avslöjar Olle Hellström. VästerbK 28/11 2007, s. 20.
Ssg (till 1): VINJETT-BILD. (bild som utgör) vinjett; förr äv. om vinjetterad bild. För att framställa bilder, hvilkas bakgrund småningom öfvergår i hvitt, vignettbilder, begagnas så kallade vignettmasker. Roosval Vogel PraktFotogr. 180 (1901). Vinjettbilder från kartor över Falu gruvområde vid 1600-talets slut ge vid handen, att bergsmansyxan då ännu tillhörde den dagliga utrustningen. Kulturen 1946, s. 34.
Avledn. (till 1): VINJETTERA, v. -ing. i sht fotogr. vid fotografering l. fotografisk kopiering: göra bildens ytterkanter mörkare (i sht förr äv. ljusare) o. därmed få huvudmotivet att framträda tydligare (jfr förtona 3 b); i sht ss. vbalsbst. -ing. Nyblæus Fotogr. 160 (1874). Vignettering (försvagning av ljusstyrkan vid bildranden) (vid spektral fotografering). PopAstrT 1929, s. 84. Genom att vinkla linsen i höjd- och sidled går det att skapa vinjettering, kantoskärpa och selektivt skärpedjup. NTeknik 2011, nr 50–52, s. 16.
Spoiler title
Spoiler content