SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2017  
VINYL viny4l, r.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[av t. l. eng. vinyl; till lat. vinum (se VIN, sbst.2) o. gr. ὕλη, skog, trä, material (av ovisst ursprung), med tanke på härledningen ur etylen, som förr framställdes av (bl. a. ur vin utvunnen) etanol (jfr METYLEN)]
kem. om omättad kolväteradikal (jfr RADIKAL II 1) härledd ur etylen, vinylgrupp; äv. i oeg. l. utvidgad anv., om (l. elliptiskt för) vinylplast (äv. (ngt vard.) om föremål av sådan plast, särsk.: vinylskiva (i koll. l. individuell anv.)). Den omättade (metylen) CH2=CH (kallas) vinyl. Smith OrgKemi 38 (1938). Skivor inspelade med denna hastighet görs av vinyl. TSvLärov. 1953, s. 13. OP-väska i vinyl från Brandahls. Svart/vitt. 45:-. SvD(A) 24/4 1966, s. 13. Materialet .. är .. i vanligt ljus identiskt med en golvbeläggning av vinyl (Crestaline), som sedan 15 år använts på engelska och svenska sjukhus. SvD(A) 11/10 1967, s. 7. Det blir bara cd och kassett. Vinylens tid är förbi, säger folk på mitt skivbolag. SDS 12/7 1992, s. A13. Sida vid sida med Music Lovers Records blandar de ett hav av utvalda vinyler .. med småkakor, smørrebrød och kaffekoppar. GbgP 21/3 2016, s. 26.
Ssgr: VINYL-GRUPP. kem. om vinyl betraktad ss. atomgrupp. HantvB I. 1: 92 (1934).
-HARTS. (i fackspr.) konstgjort harts i vars utgångsmaterial vinylgrupp ingår. Av större användbarhet i lacker äro vinylhartser vilkas kemiska karakteristikum är vinylgruppen .. CH2=CH–. HantvB I. 1: 92 (1934).
-KLORID. kem. om gasformig förening av vinyl o. klor. Bolin KemVerkst. 154 (1942). Vinylklorid CH2·CHCl, en färglös gas med angenäm lukt som bl.a. användes vid tillverkning av den vanliga plastsorten PVC (polyvinylklorid). Lindskog o. Zetterberg (1981).
-PLAST. (i fackspr.) plast i vars utgångsmaterial vinylgrupp ingår. Vinylplaster. Färgbara, ganska ljusäkta, mycket elastiska. Form 1951, s. 85. Regnkläder av vinylplast har förekommit ett par decennier. GHT 1967, nr 46 B, s. 11.
-PLATTA. platta (se platta, sbst.2 1) av vinylplast; äv. (ngt vard.) motsv. platta, sbst.2 2: vinylskiva. Ilco har lagt tunnlandsvis med Kork-O-Plast och Trelleborgs vinylplattor. SvD(A) 9/11 1965, s. 14. Nu finns de åtkomliga på CD för alla som förgäves har letat efter de gamla vinylplattorna. SDS 29/10 1995, s. B17.
-SKIVA. särsk.: grammofonskiva av vinylplast; jfr skiva, sbst.2 4, o. -platta. Skivbruset är mycket kraftigare på shellack- än på vinylskivor. TSvLärov. 1953, s. 13.
-TAPET. tapet av vinylplast. Expressen 1/4 1966, s. 39. Mörkgröna relieftryckta vinyltapeter, sådana där som gör att det ser ut som om det växer mossa på väggarna. Mazetti GrabbGrav. 60 (2000).
Spoiler title
Spoiler content