SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 2017  
VISITANT vis1itan4t, m.//ig.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[av fr. visitant, p. pr. av visiter (se VISITERA)]
(numera bl. ngn gg) person som avlägger visit hos ngn l. ngt; besökare (se d. o. 2, 3); jfr VISIT slutet. JournSvL 1800, s. 540. Hela förmiddagen från 7 till 3 arbetar jag, utan at störas, såsom i Stockholm, af tätt anländande Visitanter. Berzelius o. Palmstedt Brevväxl. 2: 320 (1836).
Spoiler title
Spoiler content