SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2017  
VOLAUVENT vol1ovaŋ4 l. med mer l. mindre genuint franskt uttal, r. l. m. l. f.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(förr äv. w-; äv. särskrivet l. med bindestreck mellan leden)
Etymologi
[av fr. vol-au-vent, ssg av vol, fladder, till voler, flyga (se VOLANT, adj.), o. au, sammandragning av prep. à (av lat. ad (se ÅT)) o. best. artikel le, o. vent, vind, blåst, av lat. ventus (se VIND, sbst.1)]
i sht kok. (med lock försett) ihåligt bakverk av smördeg (tillrett utan form (se d. o. II 1) o.) avsett att fyllas med stuvning o. d.; äv. om maträtt; jfr PASTEJ, sbst.1, TARTELETT. Såsen .. får smått koka tills köttet blifwer wäl warmt; då uppöses det i Wol-au-venten, locket pålägges. Nordström Matlagn. 74 (1822). Maten bestod af: .. vol au vent på fisk. Dahlgren 2Ransäter 148 (1907). I motsats till vol-au-vent och bouchéer, vilka under gräddningen få tämligen fritt utveckla sig, äro tartletterna strängt bundna vid sin form. Högstedt KokB 308 (1920).
Spoiler title
Spoiler content