SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2019  
VÄSTERBOTTNING väs3ter~bot2niŋ, m.//ig.; best. -en; pl. -ar.
Ordformer
(vesterbottning (w-, -otn-) 17331914. västerbottning (w-, -otn-) c. 1710 osv.)
Etymologi
[avledn. av landskapsnamnet VÄSTERBOTTEN]
person som bor i l. kommer från Västerbotten (l. Västerbottens län); särsk. (förr) i pl., om soldater vid regemente från Västerbotten (jfr VÄSTERBOTTENS-KNEKT). 2 battailloner Wästerbottningar. KKD 3: 69 (c. 1710). (Ett) täcke, som nog war warmt, fast icke så miukt som Westerbotningarnas harskinsfällar. Linné Bref I. 1: 338 (1733). Färre västerbottningar röker än för tio år sedan. VästerbFolkbl. 20/1 2011, s. 9.
Spoiler title
Spoiler content