SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2019  
VÄSTERÅS- väs1terå3s~, ssgsförled.
Ordformer
(förr äv. ve-, we-, wä-)
Etymologi
[ssgsform till stadsnamnet VÄSTERÅS]
ss. förled i ssgr betecknande ngn l. ngt som finns i l. kommer från l. utmärker Västerås.
Ssgr: VÄSTERÅS-BO. jfr västeråsare. Rudbeck d. ä. Atl. 2: 594 (1689). Det populära området Djäkneberget – en grön oas dit många Västeråsbor söker sig. AB 4/8 2018, HärlHem. s. 75.
-GURKA. [gurkan odlades i Västerås i stor skala framför allt under 1700- o. 1800-talen] om gurka av mindre sort som har hårt (o. ofta knottrigt) skal o. är lämplig för inläggning; jfr druv-gurka, frilands-gurka. Hos Kongl. Kocken Schvabe, finnes til köps et litet partie af bästa slags Westerås Gurkor. PT 23/8 1759, s. 6. Och så kommer en stekt orre med lingon och Vesteråsgurkor. Strindberg Giftas 1: 103 (1884).
Spoiler title
Spoiler content