SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1935  
KATA- kat1a-, i vissa ställningar äv. 01—, l. i vissa fall (där senare leden börjar med vokal) KAT- kat1-, prefix.
Ordformer
(förr vanl. skrivet cat(a)-)
Etymologi
[av gr. κατά (varav lat. cata), i ssgr vilkas huvudord börjar med vokal κατ- l. (framför aspirerad vokal) καϑ-, prep. o. prefix, rotbesläktat med lat. cum. Ss. prefix har κατά i gr. bl. a. följande, här ifrågakommande bet.: ned, mot (i fientlig avsikt), mot (fram till) o. tillbaka, med åstadkommande av upplösning l. förstörelse, sönder-, felaktigt, fel-, miss-. De sv. orden äro i de flesta fall lånade från gr. Några äro i det internationella vetenskapliga fackspråket gjorda nybildningar (jfr KATALAS, KATATONI)]
prefix användt i ett antal lånord; se KATAFALK, KATAKLAS osv.
Spoiler title
Spoiler content